<<<

Verksamhetsplan 2022

Januari  
Februari Årsmöte 27/2 kl. 18:00  Årsmötet hålls via Teams.
Mars 13/3 Styrelsemöte samt konstituerande möte. Vedkörning 19/3 och 26/3. Info kommer via e-post.
april  
Maj Styrelsemöte 29/5. Utskick av matrikel.
Juni Vårfixarhelg 3-6/6 med bryggutsättning och iordningställande av anläggning inför sommaren. Kom och hjälp till!!!
Sedvanligt midsommarfirande 24-26/6 i Gårdsviken, Bergön. 
Juli Övriga verksamheter för sommaren är inte fastställda.
Information kommer löpande på hemsidan och Facebook.
Augusti  
September Arbetshelg den 9-11/9 Efter arbetshelgen låses klubbstugan och bastun.
 
Januari 2023 Revision och styrelsemöte. Valberedningen sammanträder.
Februari 2023 Kallelse till årsmöte och inbetalning av medlemskap för 2023.
Medlemsavgiften i TBK: Enskild medlem 300kr/år. Familjemedlemskap 400kr/år.
Klicka på "Bli medlem" ovan om du vill bli medlem hos oss.