<<<

  Album    
Här samlar vi bilder årsvis. Har ni bilder som ni vill ska komma med så skicka
dem till
0921.14044@telia.com . Jpg-format är att föredra. Skicka bilderna som bifogade filer, inte inklistrade i mailet.
2023 Vårvinter Sommar 23 del 1 Sommar 23 del 2  
2022 Vedhuggarhelger Vårfixarhelg Sommarbilder  
2021 Vårfixarhelger Sommar Takprojekt Höstarbetshelg
2020 Några vår och sommarbilder Sommar del 2    
2019 Sommarbilder Gårdsvken från ovan    
2018 Sommarbilder      
2017 Projekt del 2 Projekt del 3 Blandade bilder  
2016 Vinter och vår Försommar Midsommar Sommar
  Surströmmingen Arbetshelg(er) Projektuppstart  
2015 Bremen - Göteborg Blandade bilder från sommaren Surströmmingen Arbetshelg
2014 Sommar Plättfest Arbetshelg  
2013 Vinter och vår Sommar Arbetshelg Höst
2012 Våren Försommar Segelregatta Bottniaeskader
Plättfest Surströmming
2011 Vinter och vår Försommar Sommar del 1 Flygbilder
  Sommar del 2      
2010 Vinterfest och vinter Vår och sommar Sommar del 2  
2009 Våren Vår till midsommar Midsommar En vanlig helg
  Eskader 2009 Div sommarbilder Surströmmingen  
2008 Vinterfest Våren Vår - midsommar Sommar
  Surströmmingen Arbetshelg    
2007 Isskador Vårpyssel Vår -  midsommar Midsommar
  Sommar Surströmmingen Arbetshelg HR 54 Nordan
  Avslutning 2007      
2006 Vår och försommar Bastubygge Surströmmingen Vecka 39
  Götakanalresa            
 2005

Vår till midsommar

Strömmingsfiske Midsommar Bottniaeskadern
  Sommar Surströmmingen Arbetshelgen Bilder från ovan
Albumarkiv 2001-2004