VERKSAMHETSPLAN 2018

Verksamhetsplanen för 2018 utöver det som finns nedan kommer att läggas ut efter styrelsemötet 3 maj

Januari 25/1 Konstituerande och 1:a styrelsemöte.
Februari  
Mars Vedkörning till Kohamn 17/3. Reservdatum 24/3
Maj Styrelsemöte 3/5
Utskick av matrikel.
Juni Vårfixarhelg 9-10/6 med bryggutsättning och iordningställande av anläggning inför sommaren.
Sedvanligt midsommarfirande  22/6-24/6 i Gårdsviken, Bergön. ARBETSFRI HELG :)
Juli Plättfest 14 juli.
Augusti Surströmmingsfest den 18/8 klockan 19:00 Mer info kommer på hemsidan, mail och på facebook.
September Arbetshelg den 8-9/9 med middag på lördagskvällen. Efter arbetshelgen låses klubbstugan och bastun.
Valberedningen sammanträder.
Oktober Revision och styrelsemöte
November Kallelse till årsmöte och inbetalning av medlemskap för 2019.
December Årsmöte 2/12. Plats och tid meddelas i kallelsen.
Medlemsavgiften i TBK: Enskild medlem 300kr/år. Familjemedlemskap 400kr/år.
Kontakta någon i styrelsen om du vill bli medlem hos oss.