STYRELSE 2019

        
Ordförande Camilla Nilsson 070-202 60 06
Vice ordförande Håkan Bergfors 070-107 64 21
Sekreterare Johanna Maukku 073-846 03 52
Kassör Peter Sikström 0920-614 17, 070-564 80 80
Ledamot Mika Maukku 0923-222 04, 073-827 97 94
Ledamot Rasmus Bergström 070-537 25 21
Ledamot Björn Lagerqvist 070-537 05 05
Suppleant Per Nordling 0921-550 14, 070-669 08 41
Suppleant Susanne Ekerljung 070-312 11 12
Ungdomsansvarig Linus Bergström 070-831 69 83
Revisor Urban Vesterberg 072-234 50 82
Revisor Helena Öhgren 070-350 25 54
Revisorsuppleant Lars Ekerljung 070-396 77 99
Revisorsuppleant Jacob Strand 0920-191 12, 070-546 02 76
Valberedning Lars-Göran Bergström 0920-920 93, 070-586 58 41
Valberedning Patric Hellbom 0920-631 89, 070-341 16 99
Valberedning Roger Friberg 070-248 58 70
Ungdomsansvarig Linus Bergström 070-831 69 83
Ungdomsansvarig Vakant