<<<


Gårdsviken och Kohamn ligger nära varandra. Det är lätt att flytta om vindarna
är  besvärliga i Gårdsviken.