<<<

 

Meddelande till TBK

 

Här kan ni anmäla medlemskap i TBK. Fyll i alla fält utom "båtnr". Inbetalning av medlemsavgiften kan ni göra via internetbanken, girobetalning eller bankkontor till bankgiro 5330-5140.  Om ni i stället vill ha ett inbetalningskort tillsänt er så skriver ni det i rutan "Meddelande". Vi returnerar era uppgifter så ni vet att de mottagits och då får ni även veta ert medlemsnummer och båtnr.
Om ni vill betala med Swish, ange namn och att det gäller ny medlem, swishnummer 1232289247. Du kan även göra inbetalningen på bankgiro 5330-5140.

Vill du bli medlem klicka på länken https://bas.batunionen.se/WaitingListExternalMemberDetail/WaitingListExternalQueueList/8ZYym

Följande avgifter gäller:
Familjemedlemskap 400kr/år.
Enskilt medlemskap 300kr/år

Redan registrerade medlemmar har här möjlighet att meddela oss ändringar gällande ert medlemskap i TBK. Har ni bytt adress, telefonnummer, båt eller gjort andra ändringar som borde finnas med i matrikeln så skriv det här så kan vi hålla den uppdaterad.
Vi tar kontakt med er så att ni vet att meddelandet mottagits

Är det någonting du vill berätta, ge en kommentar eller ett förslag, eller kanske
bara fråga något kan du göra det också på denna sida.

 

Ärende: ex Nyanmälan eller Meddelande

Epostadress

För och Efternamn

Adress

Postnr och Ort

Mobilnummer

Hemnummer

Antal personer över 18 år

Antal personer under 18 år

Enskilt eller Familjemedlemskap? (skriv i textrutan)

Båtnr (lämnas tom vid nyanmälan)

Båtnamn

Båtmärke

Ev. VHF

Meddelande