<<<

 

Meddelande till TBK

 

Här kan ni anmäla medlemskap i TBK. Fyll i alla tillämpliga fält utom "båtnr". Inbetalning av medlemsavgiften kan ni göra via internetbanken, girobetalning eller bankkontor till bankgiro 5330-5140. Om ni betalar med Swish, ange namn och att det gäller ny medlem, swishnummer 1232289247.  Vi returnerar era uppgifter så ni vet att de mottagits och då får ni även veta ert medlemsnummer och båtnummer.

Följande avgifter gäller:
Familjemedlemskap 400kr/år.
Enskilt medlemskap 300kr/år

Redan registrerade medlemmar har här möjlighet att meddela oss ändringar gällande ert medlemskap i TBK. Har ni bytt adress, telefonnummer, båt eller gjort andra ändringar som borde finnas med i matrikeln så skriv det här så kan vi hålla den uppdaterad.
Vi återkopplar till er så att ni vet att meddelandet mottagits
.

Är det någonting du vill berätta, ge en kommentar eller ett förslag, eller kanske
bara fråga något kan du göra det också på denna sida.

 

Ärende: ex Nyanmälan eller Meddelande

Epostadress

För och Efternamn

Adress

Postnr och Ort

Mobilnummer

Hemnummer

Antal personer över 18 år

Antal personer under 18 år

Enskilt eller Familjemedlemskap? (skriv i textrutan)

Båtnr (lämnas tom vid nyanmälan)

Båtnamn

Båtmärke

VHF (om sådan finns)

Redan betalat för ny medlem?
(sätt x)

Ja      Nej

Meddelande