<<<

  Historik    

I slutet av 1969 började en del båtintresserade sprida sina idéer om bildandet av en båtklubb och efter en kort tid var intresset så stort att Töre Båtklubb kunde bildas. I början var medlemsantalet blygsamma 30 personer men steg raskt till drygt 230, ett antal som sedan varit ganska konstant genom åren. 
                                   

 Vårt klubbhus var en pråm inköpt från några medlemmar. En farkost 7 m lång, 5 m bred och med ett djupgående varierande från 3 dm till 1,2 m beroende på vatteninnehållet. Ett drygt 4 m högt hus med öppna galvar fanns påbyggt. Efter lite rödfärg, nytt plåttak och med sitt ursprungliga registreringsnummer 47 ersatt med bokstäverna TBK var pråmen färdig att användas som dans- och festlokal. 

 Den stora begivenheten var vår s.k. "Pråmdans". Dock var pråmen inte i sitt bästa skick. Träskrovet var av ålder sargat och läckte tidvis så mycket att det bara var en daglig användning av motordriven länspump som höll henne flytande. Kravet på tätning var således akut, men hur torrsätter man en pråm med dessa mått och ett deplacement på 40 ton? 
Jo, vi fick hjälp av vädrets makter, en mycket kraftig sydlig kuling med åtföljande högvatten sköt upp pråmen halvvägs på strand. Sista biten försökte vi dra vidare med en bandtraktor utan att lyckas. Dock vidtog drevning och nästa problem var hur vi skulle få den i sjön igen. Återigen fick vi hjälp av vädret. Kuling och nytt högvatten hjälpte pråmen loss och det var bara att lägga fast på utvald plats. Det året flöt hon högt vilket bla visas av att vi bara förbrukade bränsle till pumpen för 70 kr.

 

 Våra uppskattade pråmdanser krävde mycket planering och stor arbetsinsats av funktionärer. Någon dag innan dansen skulle pråmen bogseras med fritidsbåt och en fart av 0,7 - 0,98 knop, ca 10 NM. Motvind och motsjö fick inte förekomma och ibland hjälptes både två och tre "bogserbåtar" till varvid farten ökande till fantastiska 1,2 - 1,3 knop! Utöver denna transport skulle orkester, varmkorv, läskedrycker och annat också transporteras ut varför många medlemsbåtar var involverade i arrangemanget. 

 Den viktigaste personen under dessa danser var vakthavande för länspumpen. Under dennes överinseende länsades pråmen så gott som torr just innan dansen började kl 21 på lördagskvällen. Med 30-40 par, vilka noga höll takten, innebar stora påfrestningar på det gamla skrovet, Vatten strömmande in och vid pausen var det inte ovanligt att ett hörn av dansgolvet låg under vatten. 
En god kavaljer ser ju till att hålla sin dam torrskodd varför alla försökte dansa i den torra delen. När alla samlats där, givetvis även vattnet i skrovet, avtog dansintresset och en naturlig paus för orkestern uppstod. Under denna halvtimmes paus gick länspumpen på toppvarv och efter pausen fortsatte dansen. Konstigt nog tog aldrig pråmen in lika mycket vatten under denna danskvällens sista del. Möjligen anpassade sig skrovet till den omilda behandlingen eller också hölls inte takten lika bra under denna senare del.

 Behovet av en fungerande klubblokal växte sig allt starkare och fortfarande utan tomtmark inköpte klubben en barack som togs isär och lagrades under täckelse. Att få tomtmark visade sig vara en långdragen process. Baracken såldes och annan byggnad inköptes i halvfabrikat. När vi till sist fick en plats att vara på uppsattes denna byggnad, på mark som arrenderades av SCA, och invigdes 1978 efter två säsongers arbete. Vi hade då kämpat i tio år för vår stuga. En bastu byggdes och en kaj anlades samtidigt. 1990 restaurerades kajen och samtidigt införskaffades en betongbrygga. Så småningom byggdes ett grillhus och numer finns också en gäststuga att hyra.. År 2000 köptes tomten av SCA.

  I och med att klubbstugan fanns att tillgå blev det naturligt med årligen återkommande evenemang, bla vår familjekappsegling i augusti månad och som av tradition alltid avslutades med en mycket uppskattad och välbesökt surströmmingsfest. Bland andra aktiviteter kan nämnas att redan vid två års ålder stod TBK som arrangör av en sjösportträff med uppvisning av sjöräddningsenheter. Sjösäkerhetsbefrämjande hjälpmedel och kommunikationer bjöds medlemmar och gäster också på. 

 I samarbete med en grannklubb arrangeras en uppskattad navigationstävling. Vi deltar också som värdar för Bottenviksrallyt där både svenska och finska båtar deltar. Som mest har deltagarantalet i detta rally varit uppe i 120 båtar. Vi har även bedrivit ungdomsverksamhet med segling i klubbens egna jollar, naturstigar och navigationsutbildning. Under årens lopp har våra medlemmar utfört en stor insats för klubbens bästa. Detta har ibland inneburit både svett och möda, men oftast har nog den sociala gemenskapen medfört en glädjande, berikande och gemytlig tillvaro.

Text och foto:
medlemmar i Töre Båtklubb