Projekt 2016-2017 / 161020-006
Föregående Hem Nästa

Omklädningsrummet till bastun byggs ut. Därefter fylls marken upp till nivå med vedförrådet.