Bremen-Göteborg 2015  Några TBK:are lastade sina båtar på en båt och transporterade dem till Bremen för att köra Bremen-Göteborg (och även vidare)
Har inte så mycket med Gårdsviken att göra men kanske kul ändå.
sida 1 av 2 Nästa
150629-14Bremen
150629-22Br-Brehafen
150629-23Br-Brehafen
150629-25remerhafen
150630-01Bremerhafen
150630-03Tyska Bukten
150630-07Tyska Bukten
150630-08Tyska Bukten
150630-10Tyska Bukten
150630-11Sluss Brunsbuttel
150630-12Sluss Brunsbuttel
150630-16Kielkanalen
150630-17Kielkanalen
150630-22Kielkanalen
150630-25Kielkanalen
150630-26Kielkanalen
150630-29Kielkanalen
150701-06Kiel Sluss
150701-08Kiel
150702-01Kielbukten

          Album