EU stödet har öppnat vår skärgård för fler

 

 
  Töre Båtklubb har under 2017 med hjälp och stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kunnat förverkliga en viktig utveckling av vår skärgård.
Tack vare detta EU stöd har Töre Båtklubb kunnat genomföra en större ombyggnation av vår anläggning på Bergön i Töre Skärgård.
Ombyggnationen har framför allt tagit fasta på att göra området kring vår klubbanläggning tillgänglig även för rörelsehindrade. Förutom spänger som nu förbinder hela området samt rullstolsramper till samtliga byggnader har även en handikapptoalett byggts.
Därutöver har Töre Båtklubb även ökat kapaciteten i vår tvätt- och bastuanläggning. En anläggning som nu kan ta emot fler besökare och besökare med rullatorer eller rullstolar.
Som en del i projektet har också vår bryggkapacitet ökats och vi har även kunnat anlägga en större lekpark för våra minsta besökare.